Styrelsen för föreningen Åmotfors Båtklubb avlämnar för år 2016 följande verksamhetsberättelse:


Styrelse:

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordf. Lars Byberg

Vice ordf. Mattias Persson

Kassör Eva Klingenberg

Sekreterare Erica Guldbrandsson

Utan angiven funktion:

Lennart Olsson

Ulrika Waldnert

Håkan Lindqvist

Dessutom har styrelsesuppleanten varit närvarande på de flesta styrelsemötena. Det har varit Thomas Johansson.Styrelsemöten:

Styrelsen har varit samlad till 1 st. protokollförda möten under året.
Härtill kommer ett antal telefon- och andra kontakter, där klubbens
angelägenheter behandlats.Medlemsantal:

Vid 2016 år utgång var antalet medlemmar 102 st.Ekonomi:

Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen.Bryggavgiften höjdes från 600 kr/år till 800 kr/år

Bryggan och möbler oljades in av Gudbjörn Humlén till allas belåtenhet.

Bo Hammarström och Lars Byberg var och lade samtliga betongslippers i ordning för kommande brygga. Hammarström erhåll 1000kr i ersättning.

Material till bryggan införskaffades från Hilmer med löpande fakturor
ca 20 000kr.

Ett arbetslag bestående av Ulf, Anders, Lennart, Mattias, Jack, Håkan och Jessica som kom med hembakat. 

Fenderlist monterades på gästbryggan.

En fyr infärskaffades av Gudbjörn Humlén och ett torn är under uppförande av Lars Byberg. Platseringen blir på den nya bryggan.

Ny / gammal grind av Ulf och Håkan.Åmotfors den 26 mars 2017.

Föreningen Åmotfors Båtklubb.

Styrelsen.