• Bli medlem

Bli medlem

En inbetalning på 150 kr pr person eller 200 kr för familj i medlemsavgift görs till bg.konto 5691-8576           

Kom ihåg att lämna Namn Adress Ort Telefonnr. gärna E-post med, så registrerar vi in er som medlem . Ett medlemskort kommer dig tillhanda inom kort.  Välkommen i klubben!

Vem kan bli medlem?

Föreningen är öppen för alla!

Vad kostar det?

Medlemsavgift

150 kr/pers per år el. 200 kr/familj och år.


Båtplats

1 000 kr per säsong (krävs att man betalar medlemsavgift gäller även om man står i kö för en båtplats)
 

Betalning ska ske före den 31 mars varje år inför kommande säsong/sommaren .

(Med tanke på kölistan till båtplatserna vid bryggan.)

Frågor ang. medlemskap